3W Slovakia

www.virtualnycintorin.sk

TEST ZOBRAZENIA INTERAKTÍVNEJ MAPY


Pre zobrazenie mapy cintorína vo vašej webstránke použite (približne) nasledovný HTML kód:

<style>
.iframe { width:100%;height:500px;padding:5px;border:solid 3px red;}
</style>
<iframe class="iframe" src="//www.virtualnycintorin.sk/mapa/15?s=F,400,H1,L1,ZF,O6"></iframe>

Pričom zvýraznené údaje v odkaze na mapu predstavujú  číslo cintorína  a  parametre zobrazenia .

Parametre zobrazenia sú 2 až 6 hodnôt oddelené čiarkou: (prvé 2 - šírka a výška - sú povinné ako prvé)
šírka mapy - v bodoch (px), povolený rozsah 300 .. 2000, možno použiť aj znak "F", čo predstavovuje hodnotu 100%
výška mapy - v bodoch (px), povolený rozsah 300 .. 2000
zobrazenie hlavičky - povolené hodnoty: "H0" (nezobraziť) a "H1" (zobraziť)
zobrazenie legendy - povolené hodnoty: "L0" (nezobraziť) a "L1" (zobraziť)
priblíženie mapy - povolené hodnoty: "Z0" .. "Z3" (Z0 je najmenšie priblíženie), hodnota "ZF" znamená automatický zoom
priehladnosť hrobov - povolené hodnoty: "O3" .. "O9" (O3 je najväčšia priehladnosť), hodonta "OF" znamená nepriehľadnosť

Príklad zobrazenia mapy spolu s hlavičkou a legendou

powered by w3.css     made by SW.IT.